Financování naší činnosti

Přehled finančních zdrojů naší činnosti

Na našich akcích cestujeme do jiných světů, potkáváme pohádkové bytosti, nacházíme poklady, ale při setkání s reálným světem si s výměnným obchodem nevystačíme a musíme tak občas použít i reálné peníze. Každoroční přehled hospodaření najdete ve výročních zprávách.

Od koho získáváme finanční prostředky

Členové

Státní orgány a instituce

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Hlavní město Praha
od Magistrátu hlavního města Prahy získáváme každý rok peníze na klubovnu, akce a materiál
MČ Praha 10
od městské části Praha 10 získáváme finance na akce pro veřejnost, tábory a celoroční činnost na podporu oddílu Tuláci Malešice

Nefinanční příjmy