Ekosystémy

Hra ekosystémy

Do sbírky her, přinášíme fyzicky náročnou hru na 2–3 hodinky, která je schopná unavit i otrlejší členy kolektivů. Nechci psát, že hra je naprosto, úžasná, neboť každý kolektiv přijímá hru jinak, ale patří do skupiny her na, které se nezapomíná. Hra pochází zřejmě z nějakého kurzu prázdninové školy Lipnice, k nám ji přinesla a poprvé zorganizovala Iva Synovcová.

Základní informace o hře

Typ simulační, závod
Fyzická zátěž 4, 5 – velká až vyčerpávající
Psychická zátěž 3 – střední
Příprava 1 – 2 hodiny
Lidí na přípravu 4
Doba 2 – 4 hodiny
Lidí na hru 2 + pro každou skupinu jeden mozek
Počet hráčů libovolný počet skupin minimálně po 5 lidech (min.2)
Věk libovolný
Prostředí přizpůsobitelná jakémukoliv terénu
Denní doba dopoledne, odpoledne, možno i v noci s osvětlenými stanovišti
Roční doba kdykoli
Materiál grafy zvířat, tabulka pro výpočty – ke stažení zde, vlastní zvířata
Cíl hry snaha o uživení co největšího počtu zvířat v ekosystému

Pár slov k přípravě

Je potřeba vytvořit zvířata v podobě různých drobných věcí. Uvádím seznam s tím co jsme používali:

Zvíře Reprezentace Počet kusů pro cca 50 lidí
štika bílé žetony 50
bělice knoflíky 100
perloočka malá srdíčka ze slabého plechu 200
řasa nastříhaná zelená bužírka z drátu 400
kuna kinder vajíčka (takový ty žlutý) 50
veverka nastříhané kůže 100
oříšky skutečné oříšky 200
čáp červené žetony 50
žába nastříhaná látka vložená do sklenice s obarveným šodo a vodou 100
komár papírové kartičky 200

Počet kusů závisí na také vzdálenosti jednotlivých nalezišť od centra hry. Čím dále, tím méně se podaří přinést věcí.

Dále je třeba připravit vzorník zvířat – na papír nalepíme vždy jednoho zástupce s daným popisem. Je nutné mít vybraná místa kde budou jednotlivá zvířata umístěna a nakreslit přehledný plánek kde je které zvíře. Tabulky pro zápis stačí vytisknout z přiloženého souboru a snažit se je pochopit. Popis tabulek je uveden na konci hry.

Popis hry – pravidla

Přípravu jste zvládli a teď hurá dále. Jedná se velice vydařenou hru spojující fyzickou zátěž a logické uvažování. Na začátku je třeba rozdělit všechny hráče do skupin. Z každé skupiny vyberete po jednom zástupci (měl by to být někdo kdo je spolehlivý a nebojí se čísel). Tito zástupci představují mozky a ti si sesednou na jedno místo (nejlépe ke stolům postaveným do řady). Každý mozek vyfasuje tužku a jednu tabulku pro výpočty. Skupiny si připraví své působiště (nejlepší je stůl s židlemi) a můžete začít vysvětlovat pravidla.

Tam kde sedí mozci viditelně vystavíte plánek nalezišť jednotlivých zvířat a významy jednotlivých zvířat. Ekosystémy jsou obecně v přírodě systémy, které na sobě nějak závisí, vytvořila si je příroda a člověk se je bohužel často snaží změnit k obrazu svému. V naší hře máme 3 ekosystémy:

Čísla v závorkách znamenají, že pro uživení jedné štiky během jednoho roku je zapotřebí dvou bělic, čtyř perlooček a osmi řas, jinak štika chcípne. Hra se hraje celkem na 3 roky, každý rok trvá 30 minut (20 minut vlastní hra a 10 minut pauza), tedy na jedno roční období připadá 5 minut. Změny ročních období vyhlašuje šéf hry, který buď nehraje a nebo dělá mozek (je třeba aby radil ostatním mozkům při vyhodnocení). Při ideálním počtu lidí v jedné skupině (7), tedy 6 hrajících (ten sedmý je mozek) v každém roce 3 lidé běhají pro zvířata a 3 sedí u stolu a evidují přinesená zvířata a posílají běžce pro zvířata. Další léta se musejí běžci a myslitelé vyměnit. Při jiném počtu lidí je dobré dodržet poměr běžců a myslitelů v případě lichého počtu lidí je to na vás (doporučuji přidat lichého k běžcům). Běžci běhají pro zvířata která jim řeknou myslitelé a po jejich přinesení je nahlásí své skupině a hlavně svému mozku, kde i zvíře zanechají. Je důležité aby běžci hlásili přinesená zvířata na obě místa jinak vzniknou neshody. Poté platí to co řekne a má evidováno mozek.

Tedy po vysvětlení všech pravidel, obejití jednotlivých naležišť je možné zahájit vlastní hru. Každá změna období je nahlas oznámena a po konci celého roku je pauza 10 minut, behěm který si běžci odpočinou a mozci spočítají výsledky za uplynulý rok. Poté mozci oznámí kolik jejich skupina uživila zvířat, kolik jich chcíplo, zbylo a kolik získali bodů. Zvířata, která jsou z uplynulého roku se již následující rok živit nemusejí, ovšem v náročnější verzi této hry je možné zavést to, že je nutné uživit i zvířata z předchozích let.