Artefakt

Hra artefakt

Předkládáme k přečtení zřejmě nejrozsáhlejší epizodní hru, kterou náš oddíl kdy sehrál. Námět jsme převzali z knihy Zlatý fond her 3 a o její úpravu se postaral Honza Koukl a Jakub Verner, jež se také zhostili organizace.
Hra byla odehrána na týdenním táboře pro starší a pokročilé (srpen 2007) jehož účastníky lze charakterizovat jako ostřílené oddílové táborníky ve věku 14–17 let, které jen tak něco nezaskočí.

Stručná charakteristika

Hra Artefakt je praktickou realizací hry Mazeoleum z knihy Zlatý fond her III. Jde o strategickou hru, založenou na týmové spolupráci, komunikaci a logickém myšlení. Týmy postupují skrze bludiště a snaží se získat zakopaný mayský artefakt. Hráči jsou hrou nuceni k systematickému řešení problémů, nahodilá spolupráce a metoda řešení pokus omyl je vyloučena.
Na přípravu hry si ponechte značnou časovou rezervu, organizátoři musí velmi dobře pochopit systém bludišť a hlavolamů, které hra využívá. Hra je situována do venkovního prostředí na léto, ale s jistými úpravami není problém hrát zimní variantu. Počet hráčů by měl být alespoň 16. Doba kterou je potřeba počítat na délku hry je velmi variabilní a závisí na přístupu organizátorů. V originále se píše, čas na hru 5 – 6 hodin, ale naše verze trvala cca 2 dny.

Náš artefakt

Legenda

V dávných časech, kdy svět byl ještě mlád, existovala bájná říše Máyů, jež je opředena nejedním tajemstvím. Jedním z nich je artefakt nesmírné ceny o jehož existenci jsou k dispozici jasné důkazy, ale jeho umístění je stále tajemstvím.
Planetární archeologická společnost, která již několik desetiletí sdružuje archeology a dobrodruhy z celého světa za účelem objasnění nevysvětlitelných záhad, získala v rámci projektu MAYA řadu nových poznatků. Tyto poznatky významnou měrou ovlivnily dosud známe skutečnosti ohledně mayské civilizace. Na základě těchto výsledků sezvala společnost širokou odbornou veřejnost na mimořádné sympozium, kde hodlá prezentovat získané informace. Sympózium je zároveň startovní metou pro pokus o získání nesmírně cenného mayského artefaktu.

Příprava hry

S přípravou hry je nejlepší začít cca týden před vlastní hrou. Pokud některým věcem během přípravy nebudete rozumět, nezoufejte po přečtení celé hry se vám vše dokonale spojí.

Bludiště, mapy, láhev

BludištěPro vlastní hru budete potřebovat připravit bludiště o rozměrech 5×5 čtverců. Velikost čtverců musí být minimálně taková, aby se do čtverce vešli alespoň 2 hráči (lépe 4). Z čeho bludiště vyrobíte, je zcela na vaší fantazii, my jsme použili staré podsady od stanů. Bludiště mělo rozměr 10×10 metrů. Je potřeba si někam do poznámek označit který čtverec bludiště je A1 a který E5. Do čtverce C2, je třeba zakopat láhev, která obsahuje 2 mapy.

Obě mapy jsou na sobě závislé. Jedna je bežnou kopií turistické mapy okolí ale nic víc neobsahuje. Druhá mapa je nějaká starodávná mapa (nejlépe Mayská říše) na které je označeno 10 míst. Tato místa musí být však vyznačena tak, aby po přiložení mapy na běžnou turistickou a překreslením těchto 10 míst, vznikla na turistické mapě poloha 10 míst, která jsou reálně navštívitelná. Na těchto 10 místech bude cosi umístěno. Místa by měla umožnit bezproblémové kopání do země.
Vlastní vytvoření bludiště můžete klidne realizovat pár hodin před hrou, zakopání láhve s mapami je ideální udělat cca týden dopředu, aby nebylo příliš znatelné.

Hlavolam, mayské znaky

HlavolamPříklad označení čtverce C5 – vstup do bludiště Další nemalým úkolem při přípravě hry je vytvoření struktury mayských znaků pro bludiště a zakomponování hlavolamu. Vtip celého bludiště tkví totiž v tom, že k jeho řešení lze dojít dvěma nezávislými způsoby a to buď pomocí znaků v bludišti nebo sestavením hlavolamu. Hlavolam se skládá ze 13 částí. Jedinou podmínkou umístění částí hlavolamů v bludišti je, že prostřední dílek hlavolamu, musí být umístěn ve čtverci C2, tj. ve čtverci kde je zakopána láhev s mapami. Pro zdárný pohyb hráčů v bludišti musí mít bludiště určitý systém. Ten mu dávají mayské znaky. Každý čtverec bludiště je označen jedním mayským znakem.

Znak umístěný uprostřed je znakem daného čtverce, znaky umístěné kolem, definují na jaké další čtverce se dá vstoupit. Do bludiště je nadále nutné umístit misky s korálky a vázičky na korálky. U vstupu do bludiště získá hráč jeden korálek, který jej opravňuje pohybovat se vždy o jeden čtverec dále. Pokud v nějakém čtverci získá další korálek pohybuje se již o 2 čtverce. Pokud narazí na vázičku, musí jeden korálek odevzdat. Rozmístění je následující - miska – korálek získám – D1, E4, E5 a před vstupem do bludiště, vázička – korálek odevzdám – B1, A2, B2, A5

Znaky

Artefakt a místa uložení

Snad si ještě vzpomenete na to, že v bluštišti hráči vykopou láhev, která obsahuje 2 mapy z kterých získají hráči 10 míst. Těchto 10 míst musíte v terénu obejít a na každé toto místo umístit skupinu mayských znaků.
Tato skupina v sobě obsahuje informaci zda je na daném místě ukryt artefakt či nikoliv. Místo kde skutečně artefakt bude umístěn, je nutné označit takovou skupinou znaků, která odpovídá správné cestě v bludišti, tzn. sestavíme za sebe znaky místností, kterými vede správná cesta.

Zvací dopis a sympózium

V neposlední řadě je potřeba každému hráči v předstihu zaslat zvací dopis na sympózium konané planetární archeologickou společností a jako úvod do hry připravit vlastní vědecké sympózium. Dopis je vhodné načasovat do několika vln a hlavně tak aby dorazil 2–4 dny před vlastní hrou.

Realizace hry

KonferenceŘada pravidel byla již naznačena v popisu přípravných prací. Vlastní hra začíná v termínu, který je stanovený ve zvacím dopisu. Sympózium je zahájeno slavnostním obědem, po kterém všichni toužebně očekávají příchod čestného předsedy Planetární Archeologické společnosti dr. Jonese. Čestný předseda se však nedostavuje a celou přednášku řídí dr. Zimmermann. Všem účastníkům jsou podrobně přiblíženy všechny nově získané informace o poloze mayského artefaktu.

"S největší pravděpodoností je artefakt k nalezení v bludišti, které se nachází nedaleko odsud. Pro zdárné vyřešení bludiště však neexistuje jednoznačný návod, je známo jen několik základních tezí."

Planetární archelologická společnost věnovala zvýšené úsilí stanovení bezpečné strategie pohybu v bludišti, které je velmi nevyzpytatelné. Navrhujeme vám toto:

Bludiště ve své dokonalosti obsahuje ještě jeden rébus (hlavolam). Kromě znaků popisujících bezpečnou cestu bludištěm, bývá pod některými dlaždicemi se znakem umístěn ještě další symbol. Tento symbol je potřeba pečlivě obkreslit či uschovat. Po shromáždění všech částí hlavolamu by mělo být možné jej seskládat tak, aby čáry na nich nakreslené vytvořili nepřerušovanou nekonečnou linii symbolizující cestu mayským impériem.
S ohledem na mentalitu starých Mayů je možné že bludiště i hlavolam mají právě jedno řešení, nicméně s určitostí to nikdo neví.
Na závěr je třeba sdělit důležité upozornění. Z důvodů regulací mexické vlády, je každému týmu v bludišti umožněno kopat jen jednou a na jednom místě. Toto je jediné absolutně závazné pravidlo, jehož porušení se trestá okamžitým zákazem další činnosti týmu a zabavením všeho co do té doby tým získal, vybádal a zjistil.
Zde v této obálce získáváte vše co budete k expedici potřebovat. Vaším úkolem je co nejdříve přinést bájný mayský artefakt, za který získá vítěz kufr plný peněz. Planetární společnost neručí žádným způsobem za vaše zdraví ani životy, pátráte na vlastní pěst. Pokud se vyskytnout informace, které mohou pomoci v honbě za artefaktem, budou o nich neprodleně informování zástupci všech týmů.

Možný náčrt řešeníPo ukončení sympózia a předání veškerých dostupných informací vyráží týmy do bludiště. Skutečnost že vyřešením bludiště hra zdaleka nekončí není hráčům samozřejmě známa. Cestování bludištěm je běh na dlouhé trati, v jeho průběhu očekávejte množství dotazů než hráčům přejde do krve jak se vlastně bludištěm pohybovat. Pomůcky jak projít mohou vypadat např. jako na obrázku. Až nastane skutečnost, že jeden tým zdárně vykope láhev s mapami, zaručeně ji přinese vedení společnosti, že má artefakt. Omyl, toto je jen láhev ze které po vyjmutí map, hráčům dochází, že hlavní honba za artefaktem teprve začíná.
Po složení obou map dohromady a zjištění poloh 10 míst na mapě vyznačených, se dá očekávat hromadný úprk na daná místa. Za určitý čas hráči přinesou z 10 míst, 10 skupin mayských znaků. Tyto znaky v sobě ukrývají informaci, na kterém místě je ukryt artefakt. Správné místo je to, které má znaky seřazeny dle toho jak vede správná cesta bludištěm. Podmínkou tedy je vědet ze kterého místa byly přineseny které skupiny znaků, ale na to hráči časem přijdou.

Ukrytí artefaktu na místě je již ve fantazii tvůrců, nám bohatě postačilo zastrčení do hromádky kamení. Po přinesení artefaktu vedení společnosti hra končí, kufr s nekřesťanskou odměnou je předán výhercům a dále zůstavají již jen vzpomínky.

Zkušenosti ze hry

Láhev nalezenaHra Artefakt je hrou jež klade vysoké nároky na přípravu. Pokud podceníte přípravné práce, může být výsledkem zklamání pro hráče i organizátory. Na hráče jsou též kladeny poměrně vysoké nároky, které lze ovšem operativně řešit během hry, zveřejněním většího množství nápověd.

Na co lze při hře narazit, co musíte operativně řešit, jak zvolit náročnost. Pokusíme se popsat pár základních tezí.

Hodnocení

Mapa

Je záležitostí hlavně hráčů a tak si dovolíme uvést pár jejich slov.

Rozhodně originální hra; trochu materiálově a přípravou náročnější; vezmu-li to jako celek i s tou skládankou a hostinou před hledáním – podařená věc. (Hynek)

V téhle hře doporučuji velkou zásobu trpělivosti tak na 3 hodiny a pevné nervy. (Opičák) Byla to super hra, sice bláznivě dlouhá,ale stála za to, takže můj dojem z této hry byl vynikající. (Gulli)

Ta hra se mi líbila, hlavně proto, že byla zajímavá a neotřelá. A navíc vtipná, protože když musí člověk přelézat podsady a nakonec zjistí, že se nikam nedostal, musí se prostě smát. Bylo fajn, že bludiště se dalo vyřešit buď logicky nebo metodou ,,pokus omyl", protože pak měl šanci na vyřešení skutečně každý. Bludiště bylo rozhodně nejzajímavější částí hry, i když konference s obědem a indicie taky nebyly špatné. Závěr, kdy jsme našli jen zelenou kuželku, byl vtipný, ale smála jsem se až o hodně později, v tu chvíli jsem to nepochopila. V mém hodnocení by hra obstála 9.5/10. (Píšťalka)

Za organizátory mohu uvést, že až na přílišnou časovou roztahanost (která nemusí být sama o sobě problémem, jde spíše o upadající zájem hráčů) proběhla hra bezproblémově k celkové spokojenosti.

Dokumenty ke hře